Še dvomite, da imamo v Sloveniji dva način spoštovanja pravil in zakonov? Ostra varianta brez popuščanja velja za male, običajne delovne ljudi in druga za elite ter pripadnike t.i. ogroženih marginalnih skupin. Poglejmo si samo dva primera, teh je seveda veliko (pre)več in bi jih lahko naštevali v nedogled. Primer bojda “koruptivnega” uslužbenca na tehničnih