Ahmed iz Sirije ni prišel v Slovenijo kot begunec, prišel je iz varne Hrvaške kot nezakoniti migrant. Sodišče se je pravilno odločilo, ni argumentov proti izgonu!

Ahmad Šamej je vstopil v Slovenijo prek Hrvaške, v Sloveniji pa sprva ni zaprosil za azil, temveč nadaljeval pot v Avstrijo. Ta ga je na meji zavrnila, nato je v Sloveniji zaprosil za azil. Njegovo prošnjo je ministrstvo za notranje zadeve junija 2016 zavrglo, saj je ugotovilo, da je zanjo, skladno z določili dublinske uredbe, odgovorna Hrvaška.

Šamejevo pritožbo so obravnavala vsa redna sodišča in tudi sodišče EU v Luksemburgu, ki je pritrdilo stališču Slovenije,.

Resnica o Ahmadu