Resnica o Ahmadu

Ahmad Šamej je v Slovenijo vstopil prek Hrvaške, v Sloveniji pa sprva ni zaprosil za azil, temveč nadaljeval pot v Avstrijo. Ta ga je na meji zavrnila, nato je v Sloveniji zaprosil za azil. Njegovo prošnjo je ministrstvo za notranje zadeve junija 2016 zavrglo, saj je ugotovilo, da je zanjo, skladno z določili dublinske uredbe, odgovorna Hrvaška.

Omenimo pa tudi, da je doma v vojni Siriji pustil ženo in otroke!

V Siriji čakajo žena in hčere

V sodnem primeru sta združena dva primera prosilcev za azil, eden od njiju živi v Ljubljani. Sirijski državljan Ahmad S., ki je nastanjen v azilnem domu, je v Slovenijo pripotoval po begunskem koridorju in po spletu okoliščin v Sloveniji zaprosil za azil. A Slovenija ga je hotela vrniti na Hrvaško, češ da je prispel ilegalno.

Ahmad S. je, nasprotno, trdil, da so ga sem pripeljali z vlakom, v skupini beguncev, in da zato Hrvaška ne more biti odgovorna za njegov primer. Če bo sodišče v Luxembourgu sledilo mnenju pravobranilke, bo Ahmedu S. ministrstvo za notranje zadeve moralo dovoliti, da zaprosi za azil v Sloveniji. Ahmad S. na odločitev o svoji prošnji čaka že šestnajst mesecev. V tem času si je tu spletel socialno mrežo in začel delati. Upa, da bo po odobritvi prošnje lahko v Slovenijo pripeljal tudi ženo in hčere, ki so še vedno v Siriji. »Vsi moji sirski kolegi so že pred menoj dobili azil v Sloveniji,« nam je povedal po telefonu. »Težko čakam na odločitev. Žena in otroci so v Siriji. Tam je vojna. Imamo veliko težav,« je pripovedoval prizadeto. Skrbi ga tudi za sina, ki je pred vojno pobegnil v Turčijo. Če bi v Sloveniji dobil azil, bi lahko zaprosil za dovoljenje za združitev z družino.

Vir: Dnevnik – https://www.dnevnik.si/1042775186/slovenija/begunec-v-ljubljani-ki-ga-spremlja-vsa-evropa-tezko-cakam-odlocitev-sodisca-zena-in-otroci-so-se-v-siriji

Levičarji pa ga celo hvalijo, da je pogumen ker je v Siriji na vojnem območju pustil ženo in štiri hčere.