Težko je verjeti, a je res! DeSUS proti višjemu regresu. Vsi poslanci DeSuS-a glasovali PROTI! Podpora predlogu iz vrst nepovezanih poslancev je prišla celo iz poslanskih skupin koalicije (SMC in SD) in celotne opozicije (SDS, NSI, ZL), samo iz DeSUS niti glasu! 2 glasova sta zmanjkala. [35 ZA in 37 PROTI]

Poslanci DeSuS-a:

Julijana Bizjak Mlakar
Tomaž Gantar
Ivan Hršak
Benedikt Kopmajer
Marjana Kotnik Poropat
Antonija Marija Kovačič
Peter Vilfan
Uroš Prikl
Marinka Levičar

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/glasovanje?mandat=VII&seja=35.%20Redna&uid=C1257A70003EE753C12581DA0032C436