Bruseljski inkasanti, ki vlečejo po 20.000 € mesečne plače, so neposredni krivci za uvoz tisočih migrantov v evropske države. Tako evropska levica, kot tudi evropska epp desnica sta družno podprli migrantske kvote.

Poleg zgornjih, veliko vlogo igrajo “nevladne organizacije” tipa Frontex. Uvoženi migranti niso visoko izobražena delovna sila, temveč socialni problem.