EU je sprejela resolucijo o odškodninah za kolonializem, prepoved rasnega profiliranja kriminalcev in večje socialne transferje za Afričane. Evropski parlament je sprejel resolucijo brez primere, ki poziva k odškodninam za “zločine”, ki so se izvajali v Afriki v času evropskega kolonializma.

EU je odobrila okvir, v katerem „poslanci Evropskega parlamenta pozivajo EU in njene države članice, naj sprejmejo ukrepe za odpravo strukturnega rasizma zoper ljudi afriškega rodu v Evropi“, poroča medij Defend Europa.

Evropski parlament poziva EU, njene institucije in nacionalne organe, naj „razvijejo politike proti rasizmu in ustavijo diskriminacijo; na področju izobraževanja, stanovanj, zdravja, kazenskega pravosodja, politične udeležbe in migracije “.

V sporočilu za javnost o tej resoluciji pisci poskušajo utemeljiti svoj regresiven predlog zakona v luči vse večjih afrofobičnih napadov, poslanci pa pozivajo Evropsko komisijo in države članice EU, naj priznajo rasistično, diskriminatorno in ksenofobično trpljenje afro-Evropejcev in ustrezno zaščito pred temi neenakostmi ter zagotovilo, da se kazniva dejanja sovraštva ustrezno preiskujejo, preganjajo in sankcionirajo “.

„Poleg tega bi morali biti ljudje afriškega porekla bolj upoštevani v sedanjih programih financiranja in v naslednjem večletnem finančnem okviru (2021–2027).“

Rezultati glasovanja o sramotni resoluciji
Za resolucijo je glasovalo kar 163 članov Evropske ljudske stranke iz t.i. politične desnice.

To pomeni, da bo še več težko prigranega davkoplačevalskega denarja končalo v rokah Afričanov, ki živijo v Evropi.

Regresivna agenda se nadaljuje, saj želijo odpraviti rasno profiliranje v luči dejstva, da »pogosta uporaba rasnega in etničnega profiliranja v kazenskem pregonu, protiterorističnih ukrepih in nadzoru priseljevanja« povzroča številne nasilne incidente in smrtne primere, do katerih je prišlo. Domnevni afriški kriminalci so v priporu in poziva države članice, naj končajo to prakso.

Češnja na vrhu tortice te resolucije pa je poziv k odškodninam zaradi zločinov proti človeštvu med kolonializmom.

“Resolucija spodbuja institucije EU in države članice, naj obravnavajo in popravijo pretekle krivice in zločine proti človeštvu, storjene v imenu evropskega kolonializma.” Predlaganje izvedbe odškodnin, kot je javno opravičevanje in vračanje ukradenih predmetov v njihove države izvora.

“Parlament tudi poziva države EU, naj umaknejo svoje kolonialne arhive in predstavijo celovit pogled na kolonializem in suženjstvo v izobraževalnih programih”, kar pomeni še več indoktrinirane krivde v izobraževalnem sistemu do Evropejcev zaradi nečesa, pri čem nobeden od njih ni sodeloval v zadnjem stoletju.

Resolucija tudi navaja, da se Afričani, ki živijo v Evropi, soočajo s „trajno diskriminacijo in so podvrženi globoko zakoreninjenim negativnim stereotipom“ in „dokazi kažejo, da imajo afro-evropski otroci nižje ocene v šoli kot njihovi beli kolegi, njihova stopnja zgodnje opustitve izobraževanja pa je izrazito višje. “